Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"

СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

Списък на предложени за отхвърляне на етап АСД

„МИГ АВРЕН -БЕЛОСЛАВ“ С ПЪРВИ ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО СТРАТЕГИЯТА СИ.

Екипът на СНЦ МИГ Аврен-Белослав: Честита Баба Марта! Бъдете здрави!